ASSA ABLOY PULSE

ASSA ABLOY PULSE är en elektronisk låslösning med självförsörjande låscylindrar och hänglås. ASSA ABLOY PULSE är utformat för att användas i alla typer av miljöer – från kontor och verkstäder till skolor till sjukhem samt både mindre och större lägenhetskomplex. Det trådlösa låssystemet kombinerar flexibiliteten hos elektronisk låsning med det bekanta hos mekanisk säkerhet. Varken batterier eller extern strömförsörjning behövs.

Varje användare har en programmerbar nyckel som ger tillträde till lås och dörrar som användaren specifikt har tilldelats. Behörigheter tilldelas via Incedo Open, en fjärransluten molnbaserad programvara. Det gör ASSA ABLOY PULSE inte bara fantastiskt enkelt att använda. Det kan också uppdateras när och var som helst. ASSA ABLOY PULSE  är en intelligent och framtidssäker lösning som kan installeras i nybyggen eller installeras i efterhand på befintliga dörrar.

Läs mer i vår guide om lassystem.