Montage

Installation

I webbutiken säljer vi många produkter som kräver en noggrann installation för att fungera korrekt. Vissa produkter är mycket enkla att installera medan andra kan vara svåra och kräva erfarenhet, specialverktyg och även speciella tillbehör. För att underlätta ditt beslut om du kan och ska utföra installationen själv eller om du bör anlita en fackman, ger vi produktspecifika rekommendationer utifrån nedanstående översikt. Naturligtvis är det bara en allmän rekommendation, bedömningen är alltid subjektiv och det är du som kund som bär ansvaret för ditt beslut. 

 

Vänligen observera att en felaktig installation kan medföra skador på produkten och du kan därmed förlora din reklamations- och garantirätt enligt §6 och §7 av våra köpvillkor. Om du installerar produkten själv sker det alltid på egen risk.

Installationssvårighet

Beskrivning och rekommendation

Enkel installation 

Produkten är mycket enkel eller enkel att installera men den förutsätter att man har en grunduppsättning av verktyg (skruvmejslar, borrmaskin och liknande) och grundläggande färdigheter.

 Medelsvår installation

Installationen är medelsvår och kräver viss erfarenhet och noggrannhet, dessutom kan specifika verktyg och/eller tillbehör behövas. Vi rekommenderar installationen därför till vana hemmasnickare som kan lösa mindre problem som kan uppstå under installationen.

 Svår installation

Produkten är svår eller mycket svår att installera. Specifika verktyg och tillbehör kan behövas. Vi rekommenderar installationen endast till personer med relevant erfarenhet och en komplett uppsättning verktyg. Om du är osäker rekommenderar vi att anlita en fackman.

 

Vi vill även tipsa om våra övriga guider och framförallt låsguiden.