Håll tjuven borta med ett riktigt bra dörrlås

Håll tjuven borta med ett riktigt bra dörrlås

En ytterdörr är endast så säker som sitt dörrlås, var därför noga med att investera i ett låssystem som är godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen. Titta efter låssystem som uppfyller Svensk Standard SS 3522:2004, dessa ska även erbjuda en s.k. bortasäker låsning – en funktion som gör det omöjligt att låsa upp dörren från insidan utan nyckel. På så vis kan en eventuell inbrottstjuv som tagit sig in genom ett fönster inte använda ytterdörren för att bära ut stöldgods.

Idag kan du välja mellan klassiska mekaniska cylinderdörrlås, eller digitala smarta dörrlås som kan öppnas med kod, fjärrkontroll, nyckelbricka eller din smartphone.

 

Elektromekaniska lås för dörrar - vad är bra att veta?

Med elektromekaniska lås, eller digitala lås som de också kallas, får du en fjärrstyrd låsning där den mekaniska säkerheten inte går förlorad. Elektromekaniska lås har inget fysiskt nyckelhål utan låses med kod, mobilapp, biometrik eller nyckelbricka. Låset kan även användas tillsammans med andra styrfunktioner som t. ex. passersystem. Ur säkerhetssynpunkt finns det flera fördelar med digitala låssystem:

  • Det är enkelt att spärra borttappade nycklar
  • Tillträdet kan styras och följas upp i efterhand. Du kan styra vilka personer som har behörighet, så att passering endast kan ske under vissa dagar eller under vissa tider på dygnet. Det går även att se händelseloggar där det framgår vem som har passerat var och när. Vill du koppla ihop det digitala dörrlåset med larmkomponenter går det utmärkt, du kan använda till exempelvis Verisure.
  • Du slipper kostsamma låsbyten. Det är smidigare att göra förändringar i ett elektromekaniskt lås. Genom att ändra programmeringen kan samma låscylinder återanvändas om behoven skulle förändras.

 

Mekaniska cylinderdörrlås är den vanligaste typen av dörrlås

Ett mekaniskt cylinderdörrlås är den traditionella typen av dörrlås med fysisk nyckel och låscylinder. Ett cylinderdörrlås består av låshus, låscylinder, slutbleck, handtag, vredskyltar och andra komponenter. Nycklarna slipas för att passa i låscylindern och nycklarna har behörighet att öppna och stänga låsets blockeringsmekanism. En låsenhet där samtliga delar, både var för sig och tillsammans, är godkända i klass 3 kallas för en godkänd låsenhet. Läs gärna mer i våra guide om lås.

 

Låshusets blockeringsmekanism gör att obehöriga inte kan öppna låset. Det finns två mekaniska blockeringsmekanismer:

  • Cylinderblockering. En godkänd cylinder till en ytterdörr ska vara i runt utförande och finnas på både in- och utsida av dörren.
  • Tillhållarblockering. Ligger skyddad inuti låshuset. Ett lås med tillhållarblockering är alltid bortasäkert när det är låst, d.v.s. det måste alltid låsas med nyckel från både in- och utsida.

 

Vilken säkerhetsklass på låset behöver jag?

Lås och delar av låsenheter delas in i låsklasser beroende på produkternas inbrottsskyddande funktion. Klasserna är indelade från låsklass 1, som används där det finns lägre krav på inbrottsskydd, upp till låsklass 5, som används där kraven på inbrottsskydd är extra höga. De är till för att vägleda konsumenter om lämpliga användningsområden och gör att försäkringsbolagen kan ställa krav på vilka låstyper som ska användas.

Letar du efter ett dörrlås till din ytterdörr hemma? Då rekommenderas dörrlås i klass 3 eller högre. Låsklass 1 och 2 kan användas i exempelvis ett förråd som inte innehåller några värdefulla ägodelar. I dina försäkringsvillkor framgår vilka olika godkända lås du behöver använda, för att försäkringen ska gälla om du har drabbats av inbrott.  

 

Varmt välkommen att kontakta oss!

3 månader sedan
10 view(s)
Did you like this post?
0
0
Kommentarer
Leave your comment