Sammankopplingsbara brandvarnare

Brandvarnare

I de allra flesta bostäder behövs ett antal olika brandvarnare, bland annat rökvarnare till varje sovrum, till vardagsrummet och till hallen, temperaturvarnare till köket, vinden, källaren och garaget samt kolmonoxidvarnare där det finns elsstäder. I samtliga dessa fall rekommenderas sammankopplingsbara brandvarnare. 

Den stora fördelen med sammankopplingsbara brandvarnare är att om en brandvarnare upptäcker en brand, antingen genom rökutveckling eller snabb temperaturökning, eller en giftig eller brandfarlig gas, skickas larmet automatiskt till sammantliga sammankopplade brandvarnare som då larmar samtidigt och sannolikheten att larmet hörs

Det kan i många fall vara en fråga om liv eller död.

 

Viktiga produktegenskaper av och skillnader mellan sammankopplingsbara brandvarnare

Det finns dock några stora och viktiga produktegenskaper som utgör väsentliga skillnader mellan olika typer av sammankopplingsbara brandvarnare som bör beaktas vid val av brandvarnaresystem.

 

Trådlös eller trådbunden larmöverföring mellan brandvarnare

Trådlösa brandvarnare kommunicerar trådlös genom radiokommunikation, medan trådbundna brandvarnare kopplas ihop med små elektriska trådar.

 

Radiofrekvens

Trådlösa brandvarnare kommunicerar på en av följande två radiofrekvenser (RF), 434 Mhz eller 868 Mhz. 434 Mhz ingår i ett "öppet frekvensband", som även används av en rad andra produkter som till exempel radiostyrda bilar, garageportar, dörrklockor och trådlösa väderstationer. Frekvensbandet 868 Mhz däremot är exklusiv reserverat för larmsystem, vilket innebär att det är betydligt mindre radiotrafik på detta frekvensband och därmed mindre risk för störningar och interferenser. Brandvarnare som kommunicerar på 868 Mhz erbjuder med andra ord än mer stabil, säkrare kommunikation.

Köp trådlös sammankopplingsbara brandvarnare med 868 Mhz

 

Räckvidden av brandvarnare

Avståndet som trådlös sammankopplade brandvarnare kan kommunicera med varandra beror på en rad faktorer och kan varierar från flera hundra meter i öppen terräng till några enskilda meter inomhus. Material och tjocklek på väggar och tak är den mest avgörande faktorn. Tunna trä- eller gipsväggar påverkar räckvidden knappast, medan tjocka betongväggar med järnarmeringar reducerar räckvidden väldigt mycket. Radiofrekvensen påverkar också räckvidden. Principiellt har frekvenser med längre våglängder lättare att tränga igenom objekt som väggar och tak, och därmed en längre räckvidd än frekvenser med kortare väglängder. Eftersom lägre frekvenser har längre våglängder, har brandvarnare med 434 Mhz en större teoretisk räckvidd än brandvarnare med 868 Mhz. Men eftersom den faktiska räckvidden påverkas även av en rad andra tekniska komponenter, har ändå ofta brandvarnare med 868 Mhz i alla fall en större räckvidd.

 

Repeater-funktion

I system med trådlösa brandvarnare är det i regel endast den brandvarnaren som larmar först som larmar vidare till de andra brandvarnarna som är inom räckhåll. Brandvarnarna är alltså i regel inte seriekopplade och skickar därför inte larmet vidare till alla andra som är utanför den första brandvarnarens räckvidd automatiskt. Dock finns brandvarnare med en så kallad "repeater" funktion som fungerar som en brygga där den tar emot ett larm och skickar det vidare till de som är utom räckhåll för den första brandvaren. Denna funktion kan öka räckvidden för brandvarnaresystem avsevärt, vilket kan vara viktigt om man har tjocka betongväggar, i större byggnader eller om man vill koppla ihop olika huskroppar. (obs alla brandvarnare i systemet behöver inte ha repeaterfunktion utan endast de på de ställen där man behöver en "brygga").

Köp brandvarnare med repeater funktioner

 

Batteriförbrukningen av brandvarnare

påverkas avsevärt av radiokommunikationen och andra komponenter i en brandvarnare. Livslängden på batterierna, och därmed behovet av att byta batterierna, kan därför varierer kraftig.

Köp trådlös sammankopplingsbara brandvarnare med inbyggt lithiumbatteri

 

Mer information

Mer information

Vill du veta mer om batterier eller brandvarnare och brandskydd? Då kan vi rekommendera följande guider: