Säkerhet för de boende

Att bo i en lägenhet har den stora fördelen att man inte är ensam ansvarig för samtliga boendefrågor, och förhoppningsvis tar föreningen sitt ansvar inom samtliga relevanta säkerhetsområden (läs mer om föreningens ansvar). Detta innebär dock inte att den boende inte har något ansvar, tvärtom: inom samtliga relevanta säkerhetsfrågor, från inbrottsskydd och brandskydd till vattenskador åligger en stor del av ansvaret dem boende.

  

Inbrottsskydd

Statistiskt sätt är inbrottsrisken mindre i lägenheter än i villor, men det innebär tyvärr inte att inbrottsrisken är obefintlig, tvärtom har antal inbrott ökat mycket kraftigt i hela Sverige de senaste åren. Framförallt lägenheter på bottenvåning och första våning är lika utsatta som villor, och bör skyddas på samma sätt.

Det är föreningen som ansvarar för fastighetens yttre skalskydd i föreningens gemensamma utrymmen (dvs entrédörren, källardörrar med mera), medan det är bostadsrättsägaren som i regel ansvarar själv för lägenhetens skalskydd, dvs lägenhetsdörren, balkongdörren och fönster.

  • Säkerhetsdörrar till lägenheterna ger ett bra skydd mot både inbrott och brand. I föreningens stadgar står vem som ansvarar för dörrarna. Ibland krävs medlemmarnas godkännande vid gemensam installation.
  • Lägenhetsdörrar ska ha godkända dörrlås.
  • Samtliga fönster och balkongdörrar ska ha godkända fönsterlås
  • Ett lägenhetslarm är ytterligare ett effektivt sätt att öka inbrottsskyddet, framförallt om det saknas säkerhetsdörrar. 

 

Brandskydd

Ansvaret för brandskyddet ligger både på föreningen och den enskilde medlemmen och beskrivs i Lagen om skydd mot olyckor kap. 2:1-3§.

Upptäck vårt breda sortiment av brandskyddsprodukter såsom brandsläckare, brandvarnare, brandfiltar, utrymningsstegar med flera.

 

Vattensäkerhet

De boende ansvarar för det inre underhållet av vattenledningssystemet, som omfattar i princip allt som kan avlägsnas utan att själva byggnades konstruktion påverkas. 

Du hittar vårt breda sortiment av vattensäkerhetsprodukter som underlägg till diskmaskiner, kyl- och frys.

 

Säkerhet för hela familjen

Förutom ovanstående punkter finns en rad områden där de boende kan ha individuella säkerhetsbehov, som till exempel barnsäkerhet, cykelsäkerhet eller båtsäkerhet. Upptäck vårt mycket breda sortiment av säkerhetsprodukter för hela familjen!