Guide om låsklasser

Låsklasser

Lås och delar av låsenheter klassificeras i låsklasser. Låsklasserna fungerar som referenser för skyddsnivå och lämpligt användningsområde. Vid låsning av dörrar, portar och fönster vägs behovet av inbrottsskydd mot krav på snabb utrymning. Om ditt försäkringsavtal ålägger dig att utrusta ett objekt med ett "godkänt lås" eller en godkänd låsenhet, avses normalt lås och låsenhetsdelar i låsklass 3 eller högre. Läs mer om krav från försäkringsbolag.

 

Låsklasser 1-5

  • Låsklass 1 - Lämplig för användning där inga specifika krav på inbrottsskydd finns uppställda.
  • Låsklass 2 - Lämplig för användning där kraven på inbrottsskydd i vissa delar måste underordnas kraven på snabb utrymning.
  • Låsklass 3 - Lämplig för användning där kraven på inbrottsskydd är väsentligare än kraven på snabb utrymning.
  • Låsklass 4 - Lämplig för använding på objekt med förhöjda krav på inbrottsskydd. I försäkringsbolagens krav ingår ofta komplettering med borrskydd och dörrförstärkningar.
  • Låsklass 5 - Lämplig för användning på objekt med extremt hög stöldbegärlighet, samt där upprepade inbrott sker trots låsning i låsklass 3 eller låsklass 4.

Läs mer om skyddsklasser gällande inbrottsskydd.

 

Mer information om lås

Mer information

Vill du lära dig mer om lås och dess olika beståndsdelar samt låssystem och låsunderhåll? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: