Krav från försäkringsbolag på inbrottsskydd

Krav från försäkringsbolag

Försäkringsbolag kan ha krav på installation och användning av specifika säkerhetsprodukter för att försäkringen ska gälla, information om eventuella krav finns i försäkringsbrevet. Observera att informationen på denna sida endast ger en allmän överblick över kraven som brukar finnas på standardförsäkringar till privatkunder. Enskilda försäkringar kan innehålla olika / högre krav och företagskunder i regel har helt andra krav som inte omfattas av informationen på denna sida. Kolla alltid med din försäkringsrådgivare angående vilka försäkringskrav som gäller för dig och dina försäkringar.

Innehåll

Försäkringsbolagens krav kring bilar, motorcyklar, mopeder, cyklar, trailer och släpvagn samt barnvagnar hittar du i vår guide om lås till cykel, moped, mc, skoter, bil och båt.

 

Allmänt låskrav på godkänd låsenhet

Försäkringsbolagen kräver i regel att samtliga ytterdörrar är försedda med en godkänd låsenhet. Observera dock att flera försäkringsbolag inte längre ha låskrav på dörr- och fönsterlås för privatbostäder. Detta gäller endast under förutsättning att man inte har några särskilda låskrav i sina försäkringsvillkor. Kontrollera med din försäkringsrådgivare om du är osäker.

För att en låsenhet skall räknas som godkänd enligt Svensk Standard SS 3522:2004 måste samtliga delar av enheten vara godkända i klass 3 eller högre, och dessutom måste låsenheten som helhet vara godkänd i klass 3 eller högre. Läs mer om skyddsklassernaEn godkänd låsenhet består av följande delar:

En godkänd låsenhet erbjuder även en bortasäker låsning, vilket innebär att det inte är möjligt att låsa upp låset från insidan utan nyckel, om låsets har låsts från utsidan med bortasäker låsning. Syfte är att en inbrottstjuv, som har tagit sig in genom ett fönster eller en altandörr, inte bara kan öppna ytterdörren och bära ut stöldgods genom den. Så kallade tvåfunktionslås erbjuder både en bortasäker låsning samt en hemmabekväm låsning, där man enkelt kan öppna låset genom ett vred på insidan.

 

Särskilda låskrav för dörrar och fönster

De särskilda kraven beror i hög grad på individuella förhållanden (försäkringsbelopp, geografiskt läge, osv). Om du är osäker på om dina dörrar och fönster möter kraven i din försäkring - ta kontakt med din försäkringsrådgivare. 

Särskilda låskrav för dörrar

Läs gärna vidare i vår guide om dörrlås.

 

 Särskilda låskrav för fönster

Läs gärna vidare i vår guide om fönsterlås.

  

Larmkrav

Det kan finnas krav i försäkringar på att bostaden ska vara larmad om kunden har ett högt lösöresbelopp.

Läs gärna vidare i vår larmguide

 

Aktsamhetskrav

Aktsamhetskrav eller säkerhetsföreskrifter beskriver hur du ska bete dig för att en stöld/skada så långt som möjligt ska undvikas eller begränsas. Om du inte följer aktsamhetskraven kan ersättningen minskas eller helt utebli. Aktsamhetskrav kan t.ex. handla om att du ska låsa dörrarna till villan/lägenheten eller se till så att ledningssystemet i fritidshuset inte fryser sönder under vintern.

Generella aktsamhetskrav för låsning av dörrar och fönster

  • Lås alltid ytterdörren - även när du är hemma
  • Lås eller regla altandörr från insidan - även när du är hemma
  • När alla ska gå hemifrån: Stäng och regla alla fönster
  • Glöm inte källarfönster och fönster som lätt nås utifrån med t ex en stege
  • Nattetid får fönster stå på glänt endast i det rum du sover i
  • Ha kontroll över alla nycklar
  • Byt lås vid inflyttning
  • Tillfälligt ute? Kolla vilka regler som gäller din försäkring!

 

Mer information om inbrottsskydd

Mer information

Vill du veta mer om inbrottsskydd? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: